Về quê gặp ngay con em vợ nứng lờ

Nếu phim không xem được, xin vui lòng chọn server #2 hoặc #3

Về quê chơi cùng vợ và khi xong bữa cơm con em vợ cứ nằm ra khoe lờ trước mặt mình. Đến sáng khi vợ vừa ra ngoài nó đã qua phòng gạ chịch mình nhưng lúc đó sợ bẫy nên đã từ chối, ngay lúc đó thằng bồ nó đến và hai chúng nó đã chịch nhau trước mặt mình. Đến đêm nó lại sang gạ bú cu mình, và nó đã nuốt hết những con tinh trùng đó, không còn nghi ngờ gì nữa hôm sau tôi đã chủ động sang phòng đè đụ con em vợ nứng lờ đó.