Trong khách sạn, cả hai đã live stream để tăng thêm hứng thú khi làm tình cho chúng bạn đều xem.